HMS-Tinget27. og 28. september 2022

 

 

 

 

 

 

logfront

HMS-Tinget - for verneombud og AMU.
Neste dato: 27. og 28. september 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smittevern på Meet Ullevaal under Covid-19

MeetUllevaalSmittevern

 

En enkel risikovurdering tilsier at sammenstimling og flaskehalser ved registrering, forflytning og gjennomføring av pauser/mingling innebærer den største smitterisikoen ved at 1 meters-grensen ikke holdes. I tillegg vil sosialt program etter middag med alkohol innebære risiko forbundet med generelt redusert aktsomhet.

Smittevern på Meet Ullevaal under Covid-19
Meet Ullevaal følger alle pålegg, anbefalinger og råd fra norske helsemyndigheter i forbindelse med korona-viruset og ringvirkninger av dette. Sikkerheten til våre gjester og medarbeidere er vår høyeste prioritet. Vi videreformidler også informasjon til gjester og besøkende om viktigheten av gode rutiner og håndhygiene.
Vi oppdaterer vår informasjon fortløpende basert på de til enhver tid gjeldene smittevernsinstrukser fra FHI og Regjeringen og andre relevante myndigheter.

Vi skaper trygge rammer for din konferanse
Sikkerhet for våre gjester og medarbeidere er svært viktig for oss. Derfor har vi nå innført nye rutiner ved konferanse- og møtevirksomhet her på Meet.
Du som konferansegjest eller arrangør skal være trygg på at du blir ekstra godt ivaretatt under oppholdet ditt hos oss. Vi følger rådene til lokale og nasjonale helsemyndigheter rundt forebygging av smitte. Meet har også vår egen smittevernansvarlig som kan kontaktes ved eventuelle tilfeller og spørsmål.

Smitteverntiltak ved konferanser
• Alle møter / arrangementer må være forhåndsbooket.
• Navneliste med kontaktinformasjon (telefonnummer) på alle deltakere må sendes inn til Meet før møtestart. Dette for å sikre rask smittesporing om nødvendig. Listen oppbevares i 10 dager.
• Ved informasjonsplakater oppfordres gjester med selv lette luftveissymptomer til ikke å komme inn i våre lokaler
• Det finnes stasjoner for hånddesinfeksjon ved inngang til alle lokaler og Restauranten.
• Vann og såpe er det aller beste, vask hender ofte og nøye!
• Vi benytter ulike innganger for ulike grupper der dette er mulig.
• Vi benytter store lokaler med mulighet for minimum 1 m avstand mellom hver møtedeltager.
• Vi har informasjonsplakater med generelle hygieneråd
• Møterommene vaskes godt, og alle bordflater, stoler og annet utstyr sprites / desinfiseres mellom hver gruppe.
• Kontaktpunkter som dørhåndtak, kaffemaskiner og heisknapper vaskes og desinfiseres flere ganger daglig.
• Det er generelt forsterket renhold ved kjøkken, matserveringsområder og toaletter
• Kaffe, te og vann er til enhver tid tilgjengelig fra maskiner og dispensere som desinfiseres hyppig
• Pausemat serveres i porsjoner eller singel-pakket til hver møtedeltaker, i eller utenfor selve møterommet / konferanselokalet.
• Lunsj og middag tilbys fortrinnsvis som tallerkenservering. Enkel buffet er også mulig, der rettene singel-pakkes eller kokker tilbyr maten.
• Våre konferanseverter står klare for å bistå gjennom hele arrangementet
• Vi følger strenge hygienetiltak og rutiner for våre ansatte, i tråd med helsemyndighetene
anbefalinger.
• Det finnes en plan for håndtering av sykdom, dersom det skulle oppstå på Meet.


Kriterier for melding og varsling
• Det er helsepersonell som påviser et smittetilfelle av covid-19, som etter Forskrift om
varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHRforskriften),
skal varsle kommuneoverlegen i kommunen der pasienten er bosatt. Dette er
viktig for å sikre at smitteverntiltak og kontaktsporing kan iverksettes så raskt som mulig.
• Sentralt i den norske strategien er testing og smittesporing. Alle med symptomer på covid-19
bør testes, og personer som får påvist covid-19 skal isoleres. Nærkontakter som har vært
utsatt for smitte skal identifiseres og følges opp i 10 dager etter siste eksponering. Det er
kommunelegen eller dennes medarbeidere som skal sette i gang smittesporing når tilfeller
meldes. Alle som er involvert i smittesporing må overholde taushetsplikten ved håndtering
av personopplysninger. Se også:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/smittesporing/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-avsmittede/
hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-avmistenkte-
og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/
ED, aug 2020

Smittevern på Meet Ullevaal under Covid-19
Hygienetiltak og rutiner for ansatte:
- Ansatte med selv lette luftveissymptomer skal ikke komme på jobb.
- Husk hyppig håndvask! Personalet må ikke håndtere mat uten å ha vasket hendene.
- Personalet må ikke håndtere betaling og mat samtidig uten å ha vasket hender imellom.
- Bruk Antibac / håndsprit dersom vann og såpe ikke er tilgjengelig
- Følg helsemyndighetenes generelle hygieneråd
- Bruk evt. engangshansker ved servering. Men det beste du gjør er å vaske hender grundig!
Husk: Hender med hansker overfører smitte på samme måte som om du ikke har hansker på.
- Ansatte bør unngå å dele utstyr uten å vaske det imellom, f.eks. pc-tastatur, toaletter, osv.
- Ansatte skal i størst mulig grad unngå å oppholde seg nærmere enn 1 meter fra hverandre
eller gjester. Dersom det er nødvendig skal dette skje kun i kortere tidsrom av gangen, for
eksempel ved servering. Unngå klemming og nærkontakt!!
- Kjøkken/anretning som skal benyttes av flere ansatte samtidig, må være tilstrekkelig stort til
at de ansatte kan holde avstand.
- Alle ansatte som skal ha møter på Meet må også bestille møterommene på forhånd og sende
inn deltakerliste med kontaktinformasjon. Deltakerliste må også fylles ut dersom man får
gjester innom, skal ha en omvisning, etc.
- Ansatte må skriftlig bekrefte at de er kjent med og følger reglene i dette skrivet
Se Tilbake til kontoret – fra NHO
https://www.nho.no/contentassets/1fbba9f2cc8e49a395dbbbd5b92de467/nho_smittevernsrutiner_
brosjyre.pdf
*Smittevernsrutiner fra NHO
*Instrukser ved sykdomstegn fra NHO
*Arbeidsgivers sjekkliste før gjenåpning av arbeidsplasser fra NHO
ED, aug 2020

Hold deg oppdatert om HMS-Tinget!