HMS-Tinget 2016, AMU-dagen og Verneombudets dagMer enn 300 engasjerte deltakere, utstillere og innledere bidro til inspirerende dager.
Konferansen fant sted på Oslo Kongressenter, 26. og 27. april.


Konferansens utstillere:

Akan
AOF
Arbeidslivstelefonen/Mental Helse
BackApp
Bedriftsterapeutene
DYTT
Friskonomen
Gyldendal
HMS Norge
HMS-magasinet
Helsedirektoratet, avd. for fysisk aktivitet
Idebanken
Infotjenester
Keysoft
Mellora
NTC
Office Aid

26.4: AMU-dagen
Tema for dagen var Arbeidsmiljøundersøkelsen og AMU’s rolle.

Konferanseleder: Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv og forfatter av boken Arbeidsmiljøutvalget.

Arne Bernhardsen innledet konferansen og tok for seg bl.a. følgende:

• Undersøkelsene er ikke bare en kartlegging, men en måte å få ansatte til å finne forbedringsmuligheter. Dvs. undersøkelsen blir mer enn et styringsredskap.

• Det er i strid med intensjonene å lage et standard spørsmålssett, og sende det ut til alle. AMU må være med fra starten, og undersøkelsen må være forankret her for å ivareta medvirkning fra ansatte.

• Forutsigbarhet og gjennomsiktighet er stikkord for forbedring

• Selve kartleggingen og tallknusingen skal gjøres av profesjonelle

Marianne Hauan Molstad fulgte deretter opp med innlegget «Slik kan du følge opp medarbeiderundersøkelsen med dialogmodellen».
Marianne har jobbet som leder i over 20 år, sist som direktør i BUF-etat, Senter for administrasjon og utvikling. Forfatter av boka: "Medarbeiderundersøkelsen gjennomført - hva nå?"

Hun tok bl.a. opp følgende:

• Det finnes gode og mindre gode undersøkelser, og ved evaluering er spørsmålene hvordan var oppfølgingsmetoden, hvordan var gjennomføringen og hva slags undersøkelse var det?

• Medarbeiderundersøkelse er det samme som arbeidsmiljøundersøkelse, men går litt videre, og er litt mer skreddersydd til virksomheten

• Trend: At undersøkelsen bidrar til utvikling brukes i markedsføring. KS sier at det et måle- og utviklingsverktøy. Dette aspektet ved undersøkelsen sees på som mer og mer verdifullt

• Tilstandsrapporten: Hvis score er over et visst nivå, følges den kanskje ikke opp

• Dialogverktøy: Følger opp uansett med dialog der undersøkelsen er gjort

• I Skien kommune har man brukt 10-faktor-systemet, laget av KS sammen med en BI-arbeidsgruppe

• 10-faktor-metoden inneholder 10 faktorer som man kan gjøre noe med. 36 spm gir en score og en tabell.

• Fargekode slide: Orange: mestring. Sort: Oppgavemotivasjon og nytteorientert motivasjon. Blå: Hva man får mest ut av – bruke ressursene riktig

• Oppfølging: 1. Kurs over ½ dag (obligatorisk), 2. Oppfølging med trening (frivillig). 3. Hvordan bruke 10-faktore-metoden: Jobber med enkeltgrupper og ledelse i utvikling av lederskap

• Inviter den enkelte med – man må se at man har fått en endring

Oppfølging av mobbing - Chr. H Rafn.
Tema for innlegget var: Hvordan følge opp mobbing og trakassering fra undersøkelsen?
Et alternativt syn Christian H. Rafn, daglig leder, Sunne organisasjoner

Arbeidsmiljøundersøkelser- Pliktløp eller mulighet til å utvikle godt arbeidsmiljø?
Hvordan velge den beste fremgangsmåten?

v/ Jon Anders Lone, forfatter av boken: "Medarbeiderundersøkelsen- en praktisk håndbok".

• Ganske mange undersøkelser er litt faglig tvilsomme, og man kan ikke feste it til resultatene. Man bør stille krav til eksterne leverandører.

• Reliabilitet: Måler du stabilt? Er det mange svingninger?

• Validitet: Måler du det du tror du måler?

• Forskningsbaserte undersøkelser: Det finnes mange gode, og de koster ikke all verden. Ha bestiller-kompetanse!

• Ved analysen må man ta det hele ned til et håndterbart nivå

• Resultatene må begrenses, Man må velge ut noe. Hva betyr det for oss, gir det mening, henger det sammen med andre ting?

• I tilbakemeldingsmøtet presenteres resultatene, og gjennom medvirkning må vi sammen finne ut hva det betyr for oss.

• Velg ut noen sentrale temaer og snakk om disse.

• Man må oppfatte at man har reell innflytelse

• Konsentrasjon omkring hva de som er tilstede kan gjøre noe med.

• Implementering av tiltak signaliserer at det er viktig, og at det følges opp

• Kartlegg oppfølgingen og effekten

Alternativ kartlegging – Maiken McCormick
(slides ikke i arbeidsheftet)

• Intervjuet må skreddersys, man kan ikke jobbe med alt

• I oppfølgingen må man se muligheter, de ansatte må lage tiltak på det de opplever som vanskelig.

• Uansett metode: snakk om det som er. Folk er redde for ubehag. Krever litt mot.

• Hva er den beste måten å kartlegge og følge opp psykososialt arbeidsmiljø på? AMUs rolle.

Dagen ble avsluttet med workshop, erfaringsutveksling, panelediskusjon. ledet av Arne Bernhardsen og Maiken McCormick

27.4: Verneombudets dag

Verneombudets dag samlet over 200 deltakere. Konferanseleder: Maiken Lønnerød McCormick, Splint 

Arbeidsmiljøet - vår viktigste konkurransefaktor? v/ Magne Lerø, redaktør Ukeavisen Ledelse/ forfatter. 

Stikkord:

 

• Man må ikke smadre de ansattes arbeidsglede med for mye styring

• Man må finne tilbake til stammen

• Finn balansen mellom pietismen og hedonismen – den gylne middelvei 

• Vi må bli opptatt av filosofi igjen

• Basisen i godt arbeidsmiljø er tillit mellom aktørene

• Tillit = k+p+i delt på s

K = kredibilitet, P = pålitelighet, I = intimitet, S = selvsentrerthet 

• Kvalitet i samvær = summen av de gode møtene med mennesker

• Lederens jobb er å tjene andre

• Det er avgjørende å bli sett, det skaper et godt arbeidsmiljø

• Grekerne var opptatt av dette – å skape det gode fellesskap

• Gode verdier som driver fellesskapet 

  o klokskap – finne ting som kan ha oppslutning

  o Rettferdighet

  o Selvbesinnelse (gjør det du har fått ansvar for)

  o Mot (å våge å stå for noe)

 

Psykososialt arbeidsmiljø, og hvordan det påvirker helsen vår.
v/ Cecilie Aagestad, Seniorrådgiver i NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse)
Se lysark

Sammen skaper vi et godt psykososialt arbeidsmiljø.  Arbeidstilsynets bidrag v/ Direktør Ingrid Finboe Svendsen, Arbeidstilsynet

• AT er på lag med virksomhetene, og jobber forebyggende

• Det er arbeidsforholdene som gjør at levealderen har økt så mye

• Arbeidsmiljøloven – vår viktigste helselov

• Ved omstilling skal HMS være med helt fra planleggingen

Hva gjør du når kollegaene sliter? Fra jobbnerver til jobbnærvær.
v/ Bjørnar Olsen, psykolog, redaktør, forfatter av bl.a. boken "En jobb å gjøre"
Se lysark

Kollegastøtteordning - løsningen når det røyner på!
v/ Paul Johannesen, Avinor. Ansvarlig for kollegastøtte-ordningen
Se lysark

Hjelp! - Hvordan kan vi gjøre en forskjell for andre?
v/ Øyvind Kvalnes, Filosof og 1. amanuensis på BI. Forfatter av boken "Hjelp"

• Sokrates motto: Kjenn deg selv, ikke enkelt. Se deg omkring. Hvem er jeg i fellesskapet?

• Mennesker er rasjonelle vesener.

• Sokrates: Jeg hjelper andre til å føde ideer.

• Gorillavideoen: Skremmende. Veteraner ser ikke gorillaen = rutinebriller

• Empati får oss til å hjelpe/utløse hjelpsomhet

• Tidligere opplevelser av nød gir medfølelse

• Billigere biler stopper ved fotgjengerfelt

• Kontakt med penger betyr at de gir mindre, ber om mindre og setter seg lengre fra andre mennesker

• Man styrkes fysisk og mentalt ved å gi

• Fellesskap hvor folk gir, gjør det bedre enn der folk er gjerrige med hjelpen

• Det skjer ingenting rundt kunnskapsskjulere

• Dharma: vi hjelper andre fordi det er riktig

• Hjelp kan ikke være et verktøy for å hjelpe seg selv

• Det er en sosial kostnad å be om hjelp

• Det å be om hjelp sees på som et tegn på kompetanse

• Kvinner spør fortere om hjelp

• Bjørnetjeneste er det som oppstår når du hjelper så mye at den hjulpne føler seg utilpass, utilstrekkelig

• Bjørnetjenester kan gjøre mer skade enn godt

• Kan bidra til hjelpeløshet

• Morgenheisen må brukes systematisk

• Humør smitter (både godt og dårlig)

• Dalmennesker blir fjellmennesker ganske raskt etter flytting og v/v.

• Det har mye å si hva slags mennesker vi har rundt oss. Adferd smitter.

Verneombudet ut av skvisen – Handlingsrom og muligheter
Rollespill, bevisstgjøring, erfaringsdeling og tankesprang.
Med Splint og Tor Egil Løvli, prosjekt-HVO for Statoil på Johan Sverdrup prosjektet.

Interaksjon med Splint og deltakerne