På HMS-Tinget 2018 vil vi få høre hva Arbeidstilsynet forventer av verneombudene.

Aktuelle spørsmålsstiller vil kunne være:

  • Hvor aktive forventes det at verneombudet er i det forebyggende arbeidet?
  • Er det viktig at verneombudet bidrar i det systematiske HMS-arbeidet?
  • I hvilken grad forventes det deltakelse i sykefraværsarbeidet?
  • Verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner, og følge opp at arbeidsgiveren oppfyller de pålegg og henstillinger som Arbeidstilsynet gir. Hvilken erfaring har Arbeidstilsynet med dette? Fungerer det i praksis?

Vi ser frem til en interessante synspunkter rundt dette temaet på verneombudets dag den 26. april.

 

20170509 120756298 iOS WEB

Audun Buseth, HVO for Politi og Lensmannsetaten, HMS-Tinget 2017