HMS-Tinget 2019 arrangeres på Meet Ullevaal

Dato: 27. og 28. mars

 

Som vanlig arrangeres det to målrettede dager; AMU-dagen og Verneombudets dag.

 

Amu-dagen gir deg målrettet kunnskap om utvalgets arbeid og ulike arbeidsmiljø-utfordringer.

Blant programpostene: Utvalgets rolle under omstillinger, personvern, sykefravær og sykenærvær

 

Verneombudets dag: Hvilken vei går HMS-arbeidet? Hvilken rolle vil verneombudets spille? Hvordan kommunisere HMS? Ditt fysiske arbeidsmiljø. Vold/Trusler

... og mye mer! Velkommen!

TerjeGAndersen hmstinget2018 web

Adv. Terje Gerhard Andersen, Storeng, Bekck og Due-Lund, på HMS-Tinget 2018