shutterstock 603213062 web

 

Et av innleggene på Verneombudet dag dreier seg om forebygging og håndtering av vold og trusler.

Vi har invitert selskapet Trygg Grunn AS til å snakke om temaet og også om å fortelle om sine metoder for opplæring.

Bl.a. vil de vise hvordan de gjennom Virtual Reality bidrar til at ferdigheter vedlikeholdes over tid.

På Tinget vil de ta for seg

  • Utfordringene ved vold og trusler om vold i norske bedrifter
  • Hva er vold og hva er trusler? Hva sier norsk lov om dette? 
  • Håndtering av voldelige situasjoner 
  • Bruk av teknologi for løse disse utfordringene 

Vi gleder oss til å stifte nærmere bekjentskap med selskapet som ledes av Per-Erik Daviknes og Geir Magne Nes, begge med bakgrunn fra Forsvaret.

(Trygg Grunn har overtatt programposten etter Bodø Kommune, som dessverre måtte melde avbud)