Muskel-skjelett plager utgjør de viktigste arbeidsrelaterte plagene på europeiske arbeidsplasser, og fører til store kostnader.

En ny rapport fra EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at work) om arbeidsrelaterte muskel-skjelettsykdommre viser at tre av fem ansatte klager over vondt i muskler og ledd. Det vanligste er ryggplager. Deretter kommer skuldre og nakke. De fleste har vondt flere steder. Rapporten sier: «Eksponering for ergonomiske risikofaktorer er en av de viktigste risikofaktorer på arbeidsplassene i dag…. det bør legges særlig vekt på langtidsperspektivet».

Den norske nettsiden www.noa.stami.no gir den beste oversikten over hva norske arbeidstakere er utsatt for av påkjenninger og hvordan det påvirker helsen. 37 % av norske arbeidstakere oppgir at de lider av ryggplager. Se for eksempel her for omfang av ryggplager.

Hvordan kartlegger dere muskel-skjelettplager på din arbeidsplass? Og hvordan følger dere det opp? Hva gjør AMU og Verneombud? Hva koster det din arbeidsplass at mange går og har det vondt på jobben?

Hør direktør Berit Bakke på NOA (Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø og helse) snakke på HMS-tinget: Hva plager oss mest på jobb, og hvor mye skyldes jobb?

HMS-tinget utsatt til oktober 2020