De nye varslingsreglene trådte i kraft 1. januar 2020.

Vi minner om at temaet behandles på HMS-tinget. 

Innlegg ved Randi Hoff, Grunnlegger av Mittvarsel.no der hun tar for seg hvordan tilrettelegge for gode og trygge kanaler for varsling,

Se programmet her