Kontorlandskap og delte kontorer er blitt normalen på norske arbeidsplasser. Målet er gjerne å spare plass, penger og øke effektiviteten. Men de gir også økte kostnader i form av langt flere sykemeldinger, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Når kontorlandskap kan bety 12 prosent høyere sykefravær og delt kontor 18 prosent høyere sykefravær, er det åpenbart at en del regnestykker kanskje bør gjøres om igjen, sier Stein Knardahl, avdelingsdirektør hos Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Hør HMS-økonom Christian H Rafn snakke på HMS-tinget den 25 mars om hva sykefravær egentlig koster. (HMS-tinget utsatt til oktober 2020)