AdobeStock 158663131Web

En god og velfungerende HMS-kultur forutsetter god kommunikasjon. Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet har i praksis en dobbeltrolle. Han eller hun skal både lytte til den som har en bekymring om arbeidsmiljøet, og bringe det videre til ledelsen og de som er ansvarlig for å gjøre noe med det. Og omvendt; verneombudet skal forstå ledelsens synspunkter og arbeidsmåter hva gjelder arbeidsmiljøet.

Dette krever innsikt, og gode kommunikasjonsegenskaper. Man må ha en god evne til å formulere seg klart både muntlig og skriftlig. Verneombudet skal ikke være megler, og heller ikke ta parti med den som kommer med bekymringsmeldingen, mot ledelsen. Verneombudet er alle ansattes verneombud. Skal verneombudet skal ta parti, så er det med hver enkelt ansattes rettmessige behov for en trygg og helsefremmende arbeidsplass. Verneombudet skal alliere seg med alle. Men er det mulig?


Bli med på HMS-Tinget 2020, der kommunikasjonsrådgiver Grethe Holtan gir deg tips og råd om hvordan kommunisere på en god måte.

Se hele programmet her