hms tinget20 square web

 

Vy-ansatte forteller om fryktkultur på jobb i en bekymringsmelding fra vernetjenesten

«Jeg gruer meg til å gå på jobb». «Jeg er redd for å bli anklaget for ting jeg ikke har gjort». «Jeg føler ingen stolthet eller tilhørighet for Vy.» forteller ansatte til NRK.

Vernetjenesten i Vy Øst har sendt inn bekymringsmelding til ledelsen, basert på skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra lokførere i region Øst. 

Les artikkelen på NRK sine nettsider her 

 

HMS-Tinget

Varsling vil bli behandlet på på AMU-dagen 25 mars. Randi Hoff fra “Mitt varsel” diskuterer behov for varslingsrutiner og hva vi gjør med bekymringsmeldinger fra de ansatte.
(HMS-tinget utsatt til oktober 2020)

Les mer her 

 

5 % mobbes på jobb

Norske arbeidsplasser er normalt inkluderende og fredelige. 7 av 10 gleder seg til å gå på jobb.  Allikevel melder 5 % at de mobbes på jobb i følge Idebanken. Enda flere opplever ubehagelige konflikter eller mer enkeltstående episoder.

Vi minner om Arbeidsmiljøloven § 4-3 (3) som krever at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering og annen utilbørlig opptreden. 

I tillegg er det et særskilt vern mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 jfr. § 6 første ledd. Det er arbeidsgivers plikt å forebygge dette.  Les mer her