Å gå på jobben med plager kalles for sykenærvær. Det påvirker ikke bare humør og velvære, men også vår yteevne på jobben. Hvilke plager er mest utbredt? Hva skyldes egentlig jobb, og hva skyldes forhold utenfor jobben? Svarene finner du på NOA (Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø). Her finner du en komplett oversikt over hva norske arbeidstakere blir utsatt for, årsak (jobb eller «livet»), og hvilke konsekvenser det har. Du finner også nyttige data om årsak til sykefravær, og mye mer.

Gå inn på www.noa.stami.no og lek deg litt med den informasjonen du finner her. Det du finner på NOAs nettsider gir deg et flott verktøy i HMS-arbeidet og vil være en viktig ressurs for virksomhetens arbeidsmiljøutvalg. Kanskje det kan bidra til et enda bedre forebyggende arbeid i din virksomhet?

Berit Bakke er direktør for NOA som er en del av Stami - Norges kompetansesenter for arbeidshelse. Berit holder innlegg om disse temaene på HMS-Tinget/ AMU-dagen den 25. mars. (HMS-tinget utsatt til oktober 2020)

Vi håper å se deg på HMS-Tinget 2020. Velkommen til en spennende faglig oppdatering, og mingling med likesinnete! Se programmet her.

 

BeritBakke NOA

Berit Bakke, NOA
Foto: Statens Arbeidsmiljøinstitutt, NOA