Nytt

Et flertall av verneombudene er helt eller delvis enige i at det er mer krevende å utøve vervet i tider med hjemmekontor og annet fjernarbeid

Per Bonde Hansen web

 

AFI har nylig gjennom en stor spørreundersøkelse fått inn viktige svar fra verneombudet om hjemmekontor og annet fjernarbeid. Temaet presenteres på Verneombudets dag.