Program

AMU-dagen   |   Verneombudets dag
 

AMU-dagen, 5. oktober kl. 09.30 - 16.00

AMU dagen

Hva kan man få til med et godt AMU?
Konferanseleder: Olav Haraldseid. tidligere HR-direktør i Statoil og Norgesgruppen og erfaren AMU-leder.

9.30 - 10.00
Hva AMU bør – og ikke bør gjøre

Er det nok å følge lover og regler?
v/ Olav Haraldseid

10.00 - 10.40
AMU-arbeidet i Statistisk Sentralbyrå: Formelt samarbeid eller reell påvirkning?

HR-sjef Inger Harnæs og HVO Grete Olsen deler sine erfaringer

10.40 - 11.00 Pause / Besøke utstillere

11.00 - 11.45
De viktigste juridiske utfordringene for AMU. Hvor trykker skoen?

v/ Advokatfirma Storeng, Beck og Due-Lund

11.45 - 12.00
Hva koster sykefravær – egentlig?
Praktisk eksempel på bruk av ny sykefraværskalkulator.
v/ Christian H. Rafn, HMS Norge

12.00 - 13.00 Lunsj / Besøke utstillere

13.00 - 13.40
Hva plager oss mest på jobb? Hva skyldes jobben, og hva skyldes livet?
Faktakunnskap og verktøy i forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
v/ Berit Bakke, direktør i NOA (Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø og helse)

13.40 - 14.20
"En skade er en for mye" Virkemidler i det skadeforebyggende arbeidet.

En fortelling om Postens reise – som ennå ikke er slutt
v/ Jan W Fischer Senior HMS-rådgiver, Posten

14.20 - 14.40 Pause / Besøke utstillere

14.40 - 15.20
Åpenhet om psykiske lidelser i arbeidslivet. Hvordan får vi det til? v/ Kjell Aage Sørensen, Bedriftslege i Veidekke

15.20 - 15.40
Gode og trygge kanaler for varsling – AMUs ansvar. v/ Randi Hoff, Grunnlegger av MittVarsel.no


15.40 - 16.00
Er opplæringen av AMU-medlemmer tilpasset behovet?
Rapport fra undersøkelse om AMU-opplæring / Diskusjon

 

PÅMELDING

 

Verneombudets dag, 6. oktober kl. 9.00 - 16.00

Verneombudetsss

9.00 - 9.20
Verneombudets mange roller. Hvordan balansere det hele?

Velkommen v/ konferanseleder, konsern-HVO i Helse Vest, Leif Johnsen

9.20 - 9.40
Et arbeidsliv i endring – konsekvenser for vernetjenesten og verneombudsrollen?
v/ Statssekretær Vegard Einan, Arbeids- og sosialdepartementet

9:40 - 10:00
Bransjespesifikke korona-utfordringer.
-Helsedirektoratet har bedt Standard Norge om å utvikle smittevernstandarder for ulike bransjer. Hvordan kan det hjelpe til et smittefritt arbeidsliv?

Heidi Eidskrem, Leder for marked- og forretningsutvikling, helse og omsorg, hos Standard Norge

10:00 - 10:20
HMS i offentlig sektor. 
Hvordan forebygger man sykefravær og tidlig avgang i yrker med emosjonelt og relasjonelt belastende arbeid? Ny og nyttig bok for alle som jobber med 
brukere, elever og pasienter.

Solveig Osborg Ose. Forfatter og seniorforsker, Sintef, intervjues av Christian H Rafn, HMS Norge

10.20 - 10.40 Pause / Besøke utstillere

10.40 - 11.30
Verneombudets rolle som brobygger, lytter og kommunikator

v/ Grethe Holtan, kommunikasjonsrådgiver i Sinius as.  

11.30 - 12.00
Hvilke muligheter gir den nye IA-avtalen for forebyggingsarbeidet, og hvilken rolle kan verneombudene spille?

v/ Monica Varem Pettersen, Arbeidstilsynet

12.00 - 13.00 Lunsj /Besøke hos utstillere

13.00 - 13.40
Psykiske helseplager - hvordan påvirker de arbeidsmiljø og produktivitet?

Hvordan forholder vi oss til det?
v/ Inga Karoline Bjørge Normann, psykolog i Stamina Census

13.40 - 14.20
Lynkurs i de viktigste reglene for verneombud i forbindelse med sykefraværsarbeid, omstilling og varsling

v/ Advokatfirma Storeng, Beck og Due-Lund

14.20 - 14.40 Pause / Besøke utstillere

14.40 - 15.25
Mangfold

- Utenlandsk arbeidskraft gir noen kultur- og språkutfordringer. Men også noen muligheter.
Toma har 70 ulike nasjonaliteter i sine rekker.
Hva gjør verneombudet? Hvordan gjøre vernerunder med mange spredte arbeidsplasser?
Hvordan rekruttere til verneombud?
v/ HR-direktør Arnt Morten Skei og HVO Per Harald Storlid, Toma AS.

15.25 - 15.45
Utfordringene med mangfold og flerkulturelt fellesskap

v/ Gambinavian Khan, Standup-komiker

 

PÅMELDING