Program 2020

AMU-dagen   |   Verneombudets dag
 

AMU-dagen, 25. mars kl. 09.30 - 16

AMU dagen

Hva kan man få til med et godt AMU?
Konferanseleder: Olav Haraldseid. tidligere HR-direktør i Statoil og Norgesgruppen og erfaren AMU-leder

Hva AMU bør – og ikke bør gjøre
Etterlevelse av lover og regler – hvor gode er vi egentlig?
Olav Haraldseid

Hvor godt drives Arbeidsmiljøutvalgene? «Løyperapport» med påfølgende diskusjon rundt bordene.
v/Arne Bernhardsen, forfatter av boken «Arbeidsmiljøutvalget», tidligere forlagsredaktør i Gyldendal, nå konsulent.

De viktigste juridiske utfordringene for AMU. Hvor trykker skoen?
v/ SBDL

Hva koster sykefravær – egentlig?
v/ Christian H. Rafn, HMS Norge

Hva plager oss mest på jobb? Hva skyldes jobben, og hva skyldes livet?
v/Berit Bakke, direktør i NOA (Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø og helse)

Hvordan få frem de «gode» avvikene?
Virkemidler i avviksarbeidet. En fortelling om Postens reise – som ennå ikke er slutt
v/Jan W Fischer Senior HMS-rådgiver, Posten

Åpenhet om psykiske lidelser i arbeidslivet. Hvordan får vi det til?
v/Kjell Aage Sørensen, Bedriftslege i Veidekke

Gode og trygge kanaler for varsling – AMUs ansvar.
v/Randi Hoff, Grunnlegger av MittVarsel.no

Er opplæringen av AMU -medlemmer tilpasset behovet?
Innlegg og diskusjon
v/Arne Bernhardsen

 

PÅMELDING

 

Verneombudets dag, 26. mars kl. 9.00 - 16

Verneombudetsss

Verneombudets mange roller. Hvordan balansere det hele?
Konferanseleder, konsern-HVO i Helse Vest, Leif Johnsen

Hva er verneombudets viktigste roller?
v/ konsern-HVO i Helse Vest, Leif Johnsen

Et arbeidsliv i endring – konsekvenser for vernetjenesten og verneombudsrollen?

Verneombudets mange roller – samarbeid i mange retninger
Hvordan balansere mellom ledelsen, de ansatte, AMU og tillitsvalgte.
v/ Birger Bjørnstad Grotli, HVO Haukeland Sykehus

Verneombudets rolle som brobygger, lytter og kommunikator
v/ Grethe Holtan, kommunikasjonsrådgiver

Hvilke muligheter gir den nye IA-avtalen for forebyggingsarbeidet, og hvilken rolle kan verneombudene spille?
v/ Monica Varem Pettersen, Arbeidstilsynet

Psykiske helseplager - hvordan påvirker de arbeidsmiljø og produktivitet?
Hvordan forholder vi oss til det?
v/ Inga Karoline Bjørge Normann, psykolog i Stamina Census

Lynkurs i de viktigste reglene for verneombud i forbindelse med sykefraværsarbeid, omstilling og varsling
v/ Advokatfirma Storeng, Beck og Due-Lund

Mangfold
- Utenlandsk arbeidskraft gir noen kultur- og språkutfordringer. Men også noen muligheter.
Toma har 70 ulike nasjonaliteter i sine rekker.
Hva gjør verneombudet? Hvordan gjøre vernerunder med mange spredte arbeidsplasser?
Hvordan rekruttere til verneombud?
v/ Per Storlid og Roar Urhaug, Toma AS.

Utfordringene med mangfold og flerkulturelt fellesskap
v/ Gambinavian Khan, Standup-komiker

 

PÅMELDING