HMS-Tinget 2008

HMS-Tinget 2008 tok utgangspunkt i SINTEF-prosjektet ”Partner for arbeidsmiljø, og som BLE støttet av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (LO/NHO), og ble arrangert på Oslo Kongressenter den 9. april

”Partner for arbeidsmiljø” er den første norske studien på flere tiår som tar for seg verneombudsordningen. Når man vet at mer enn 80% av norske arbeidstakere har verneombud på sin arbeidsplass, skjønner man hvilken betydning og styrke denne ordningen har.

Et stort spørsmål er om arbeidslivet får god nok utnyttelse av verneombudsarbeidet, og hvilke grep som eventuelt kan tas for å øke effekten.

Prosjektet som SINTF har gjennomført er av stor interesse for vernearbeidet generelt. Den avdekker de arbeidsforholdene verneombudet har samtidig som den også avdekker forholdene til ledere og kollegaer.

Det går tydelig frem av undersøkelsen at vernearbeidet stadig møter nye utfordringer, og at det spesielt dreier seg om organisatoriske og psykososiale forhold – bl.a. gjelder dette den flerkulturelle arbeidsplassen.

Man har også sett på samarbeidet mellom ledelse og verneombud fra ulike vinklinger, noe som kan være et viktig utgangspunkt for det fremtidige forbedringsarbeidet som må komme innen helse, miljø og sikkerhet.