Hms-Tinget 2012

Tema for konferansen ”Vi burde ha sett det - Den menneskelige faktor”
Om lag 250 personer deltok. Konferansen satte søkelyset på det forebyggende, hva vi bør se før noe skjer.

Konferansen ble for første gang arrangert som et to-dagers arrangement.

AMU-dagen
Første dag ble viet det arbeidet som Arbeidsmiljøutvalg skal ta hånd om. Vi ønsket å få en dypere gjennomgang av AMUs arbeidsoppgaver, mandat og arbeidsform. Det er høyst forskjellig praksis fra virksomhet til virksomhet, og nettopp derfor ønsket vi at deltakerne gjennom diskusjoner skulle få nye impulser knyttet til viktige og av og til kompliserte arbeidsoppgaver.

Verneombudets Dag
Vi ønsket å fokusere på det forebyggende arbeidet, og hva ”Den menneskelige faktor” betyr i denne sammenheng. Den menneskelige faktor er helt avgjørende i det forebyggende arbeidet, og gjennom dagen vil vi få presentert dette fra ulike vinkler.

Dagen presenterte en god balanse mellom faglig tyngde i foredragene, og dialog med deltakerne i salen. En viktig målsetting med konferansen var å gi inspirasjon og nye ideer til å løse de ulike arbeidsoppgavene på egen arbeidsplass