HMS-Tinget 2022 Oppsumert

 These Hanvold HMSTinget2022

HMS-Tinget 2022 samlet 250 deltakere totalt fordelt på de to dagene. Det var over 15 innledere og 8 utstillere.

HMS-tinget er av Norges største samlinger om arbeidsmiljø, og den klart største for verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Takk for at du deltkok på HMS-Tinget 2022.

Programmet var viet følgende tema:

AMU-dagen

 • HMS er lønnsomt!
 • Fruktbare AMU-møter
 • Når varsling gjør vondt verre
 • Varlses det for lite eller for mye?
 • Når trenger AMU advokat, og til hva?
 • Hvilken type informasjon ternger AMU?
 • Muskel/skjelett plager /Hvilken rolle har AMU for å forebygge?

Verneombudets dag

 • Hva er verneombudsmedvirkning?
 • Hvordan være verneombud i en vernden med hjemmekontor?
 • Det fremoverlente verneombudet. Hvor fremoverlent skal man være?
 • Workshop om verneombudets rolle
 • Når alt går galt - Vernetjenestens rolle. Helge Ingstad-ulykken som eksempel
 • Hvordan kan partene i felleskap lykkes med IA i bedriften
 • En bra dag på jobb
 • Godt psykososialt arbeidsmiljø - hvordan skaper man det?