HMS-Tinget 2006

HMS-Tinget ble gjennomført i dagene 19. - 21. september i forbindelse med Industridagene på Lillestrøm. I underkant av 300 personer deltok.

HMS-tinget 2006 bestod av følgende seminar og konferanser:

- Verneombudets dag
- Årskonferanse for HMS-ansvarlige
- Verdt å vite om innkjøp av personlig verneutstyr
- Kjemikaliehåndtering – dokumentasjon og innkjøp
- Risiko og sikkerhet i praksis
- HMS-revisjon