HMS-Tinget 2002

Tema: Verneombudets dag – verneombudets plass i virksomheten. Sted: Exporama senteret., Hellerudsletta. Dato 14. nov. 2002

kl. 09.30 Åpning
v/ Forum for Verneombud og HMS-ansvarlig
kl. 09.45 Hvilke intensjoner har myndighetene for verneombudsarbeidet i tiden fremover? Vil man se nærmere på organisering av det totale HMS-arbeidet?
kl. 10.30 pause
kl. 10.45 Tilsynsmyndighetenes arbeidsform og hvordan et tilsyn gjennomføres
kl. 09.25 pause/Besøk på utstillingen
kl. 13.00 Er verneombudet den ressursperson som virksomheten trenger i sitt HMS-arbeid? Arbeidsgivers syn på verneombudets plass i organisasjoner
kl. 13.45 Verneombudets arbeidseffektivitet avhenger av hjelpefunksjoner. Forum for Verneombud og HMS-ansvarlig presenterer et arbeidssystem som er utviklet for verneombud?
kl. 14.30 pause
kl. 14.45 Panel-debatt. Kan vi utføre verneombudsjobben mer effektivt, og hvilke krav bør vi sette til våre omgivelser?