HMS-Tinget 2009

HMS Tinget 2009 ble en innholdsrik dag med nærmere 300 møtedeltakere. Konferansen ble holdt i Oslo Kongressenter og temaet for konferansen var: Uro i arbeidslivet – nye utfordringer. Med dette som utgangspunkt fikk vi fra ulike vinkler en bekreftelse på hvor spesielt viktig det er i denne fasen, å ha både strategiske og økonomiske tanker knyttet til arbeidsmiljøets betydning i en turbulent tid.

Det er for oss av stor betydning og glede at personer med autoritet fra regjeringskvartalet, tilsynsmyndighet, forskningsmiljø og det praktiske arbeidslivet bidrar med sine foredrag.

Vi fikk fra talerstolen innblikk i hva myndighetene har av tanker og planer for det fremtidige vernearbeidet. Det var gledelig å kunne konstatere at man ønsker å trekke verneombudene ennå sterkere inn i prosessen med å styrke vernearbeidet.

Vi fikk innblikk i betydningen av å kartlegge arbeidsmiljøet på en gjennomtenkt og riktig måte, og ikke minst fikk vi et innblikk i hvordan arbeidsmiljøet i praksis kan gjennomgå en forbedringsprosess.

Vi tror og mener at det årlige HMS-Tinget gir den inspirasjon vi trenger i vernearbeidet, og vi sier takk til alle som bidro til å gjøre dagen vellykket.