Hms-Tinget 2014

Tema fr HMS-Tinget 2014 var HMS-økonomi - Arbeidsmiljø – Sikkerhet

I underkant av 300 personer deltok på konferansen som bestod av AMU-dagen den

HMS-økonomi var den røde tråd på AMU-dagen, den 3. juni og Verneombudets dag 4. juni. Konferansen ble arrangert på Quality Hotel Expo, Fornebu.

AMU-dagen:
De fleste gjør HMS-tiltak fordi det er en juridisk og etisk forpliktelse. Men er det lønnsomt? En krone investert i HMS gir 2,2 kr økt lønnsomhet ifølge en studie fra International Social Security Association.
HMS-økonomiske beregninger har faglig basis i Kost-Nytte beregninger. I teorien er det enkelt, du bare setter opp kostnaden ved tiltaket mot nytten av samme tiltak. Men i praksis er det et par ting man må få med seg for å gjøre det riktig og pålitelig.

Verneombudets dag:
Fokus var lagt på arbeidsmiljø og sikkerhetskultur.
Sikkerhetskultur handler om å tegne et «kart over det terrenget» virksomheten befinner seg i, og hvor kartet klart tilkjennegir hvor målet for marsjen ligger. Med andre ord; alle må være klar over hvordan man skal unngå mulige risikoområder (i et virkelig terreng går man ikke ut på kanten av et stup). Som virksomhet hjelper det lite om det kun er noen få som kjenner hva som kan innebære risiko, mens de øvrige går med bind for øynene.
«Kart over terrenget» kan innbefatte så mye. Farer som kan oppstå i en stresset situasjon. Farer som kan oppstå når kommunikasjonen er utydelig. Farer som kan oppstå når opplæring svikter. Farer som kan oppstå teknikken slår seg vrang. Farer som kan oppstå når man ikke vet hvor HMS-stien og HMS-målet er.