HMS-Tinget 2018


 
Et rikholdig program, engasjerte deltakere og relevante utstillere bidro til en flott konferanse, nr 20 i rekken.
AMU-dagen onsdag 26. april hadde over 100 deltakere mens det på Verneombudets dag var over 200 engasjerte deltakere samlet i storsalen på Meet Ullevaal.
Her er noen poenger fra noen av innleggene:

AMU-dagen

Arne Bernhardsen, forfatter, foredragsholder, konsulent sprø retorisk: Skal man i AMU lese statistikk og fortelle historier eller være en drivkraft for et bærekraftig arbeidsliv?"
"For å lykkes må HMS-mål sammenfalle med selskapets strategi og forretningsdrift." (Eskil Larsen, CEO i Stamina Group)
AMU må ha et "proaktivt, fremoverskuende perspektiv. Sikre fokus på at arbeidsmiljø er en integrert del av virksomhetens kjerneoppgaver... " Pål Molander, Direktør i Statens Arbeidsmiljøinstitutt
"BHT er viktig partner og ressurs for AMU. BHT bør bidra i AMU gjennom å være prosessveileder, foreberede workshops med faglige tema, ...." "AMU må ha en proaktiv rolle og be om spesifikke innspill fra andre parter (ledere, fagpersonell, BHT, VO) ...." Nan Vold Andersen; Key Account manager/HMS-rådgiver i Stamina Helse
"Hva er viktige faktorer for at det skal bli et levende forum? Riktige deltakere... Bredde i kompetanse..." Personaldirektør Kari Wold Hansen og Hovedtillitsvalgt Pål Magnus Nilsen, ABB
"Det store paradoks: Hvordan kan det ha seg at de som er i mest fysisk aktivitet på jobb er de som er i dårligst form. Virksomheten, gjennom AMU, må legge til rette for relevant opplegg for fysisk aktivitet for å senke sykefravær og sikre langt arbeidsliv for de ansatte.
"Kartlegging av helseskadelige faktorer på jobb - bruk de gode hjelperne; mennesker og metoder, Bedriftslege Gunnar M Arklett, Sporveien
Ha mer forutsigbare rammer rundt sykefraværsarbeidet- Ha en fast kontaktperson!, Anja Dovland, Telenor

Verneombudets dag

"Verneombudet skal ivareta alle arbeidstakeres interesser i arbeidsmiljøsaker, inkl. mellomledere" Ørnulf Halmrast, regiondirektør i Abeidstilsynet
"Ta affære på lavets mulig nivå i konfliktpyramiden" Organisasjonspsykolog Audun Bredrup Petersen, Stamina Census
"4 prosent av alle sysselsatte sier at de ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende en gang i måneden eller oftere. Ha regler for oppførsel!" Claus Jervell, Likestillings og Diskrimineringsombudet.
"Dilemma: Arbeidsmiljøsaker transformeres til personalsaker. Som personalsak legges den innunder arbeidsgivers styringsrett" Bitten Nordrik, Forsker Arbeid, ledelse og mestring, OsloMet Storbyuniversitetet
"Vær et objektivt verneombud - ikke bli part i konflikten..." Terje Gerhard Andersen, Advokatfirma Storeng Beck og Due Lund

 

Utstillere 2018

Akan - Arbeidslivets Kompetansesenter For Rus- Og Avhengighetsproblematikk
Arbeidslivstelefonen /Mental Helse
Ansvarlig Helse AS
Contour Design Norge AS
Din Førstehjelper AS
ErgoSpace
Friskonomen
HMS-magasinet
HMS Norge
Infotjenester AS
MotiOne
NTC Workware AS
OfficeAid AS
Pausit Norge
Salli ErgoOptikk
Stamina Helse
Advokatfirma Storeng Beck og Due Lund
STANDARD NORGE
Sunne Organisasjoner

 Molander HMS Tinget2018 web

 Pål Molander, Direktør i Stami, AMU-dagen