HMS-Tinget 2010

Tema for dagen var ”Helsefremmende arbeidsplasser”

180 verneombud og HVO deltok på konferansen som ble arrangert på Oslo Kongressenter.

Foredragsholderne tok for seg denne problematikken fra ulike vinkler, og la frem en rekke forslag som kan benyttes i hverdagen. For å oppnå gode resultater må man selvsagt også tørre å se på selve arbeidsmiljøet. Det gode arbeidsmiljøet ble enkelt definert med; engasjement, mestring og trivsel. For å oppnå dette er god kommunikasjon en forutsetning.

Blant innleggene:

► Nye tilnærmingsmåter for utvikling av arbeidsmiljøet, v/ Marit Unstad og Chris Ottesen, Sunne Organisasjoner
► Livsstilsendring, Hverdagens utfordringer og løsninger v/ Marianne Gimse Lie, Hjelp24
► Liv og lære i verneombudsarbeidet, Siren Tjøtta, tidl. HVO ved Kunsthøgskolen i Oslo
► Slik kan AMU samarbeide med bedriftshelsetjenesten, Lisbeth Juell Dahl, Hjelp24 BHT