AMU kan være en aktiv pådriver i arbeidsmiljøarbeidet, og det kan være et sandpåstrøings-organ som ikke driver selvstendig arbeid.
Hvilken rolle har AMU i din virksomhet? Hvordan vi du at det skal fungere?

På AMU-dagen får du kunnskap om hvordan AMU kan fungere best mulig, og for at utvalget skal kunne fungere slik det er tiltenkt, nemlig en motor i arbeidsmiljøarbeidet.

Arne Bernhardsen, tidligere fagredaktør for arbeidsmiljø-litteratur i Gyldendal leder oss gjennom dagen

Bli med den 27. mars 2019 og få med deg mange matnyttige innlegg spesielt rettet mot AMU.


 Molander HMS Tinget2018 web

Dir. i Stami, Påll Molander, AMU-dagen på HMS-Tinget 2018